Nytt år, ny anläggning

Under första halvan av 2024 kommer vår nya anläggning i Norrtälje, norr om stockholm att öppna. I och med detta kan vi hjälpa våra kunder med snabbare och mer effektiva leveranser

Året närmar sig sitt slut och det är dags att tacka er som möjliggör vår verksamhet och dela några betydande händelser från vår resa med er.

Kära kunder och samarbetspartners

Varje år lär vi oss värdefulla saker, och än en gång kan vi konstatera att 2023 med sina utmaningar har gett oss goda möjligheter att förstå era behov och bättre kunna leva upp till dem. Genom värdefull feedback och bra idéer har vi stärkt vår marknadsposition inom alla våra produktsegment och tagit betydande steg framåt i utvecklingen av komprimatorer samt våra andra befintliga produkter.

Under detta år levererade vi produkter till ca 3000 företag. Vi tackar för förtroendet, både till våra långvariga kunder som har varit med oss i årtionden med även de nya partners som vi har fått arbeta med under det gångna året.

Vi önskar er ett framgångsrikt år 2024!

Fincumet växer och expanderar

Året 2023 har varit en tid av betydande förändring och tillväxt för vårt företag. Vi har fått kompetent tillskott till vår personal både i Finland, Sverige och på vår fabrik i Estland. Med er hjälp kan vi satsa på högkvalitativ service under de kommande åren.

Fincumet Container Oy
I Finland bygger vi för närvarande två nya kontor i Esbo, som kommer att öppna våren 2024. Esbo-kontoren och lagret kommer att förbättra vår förmåga att hjälpa kunderna i huvudstadsregionen ännu mer effektivt tack vare sitt centrala läge. Affärsverksamheten med containers och lastväxlarflak fortsätter att vara stark och samtidigt utvecklas vår komprimerande utrustning effektivt, och vår marknadsandel växer stadigt. Vi tror starkt på att vår tillväxt grundar sig på förståelsen för våra kunders behov och förbättringen av vårt erbjudande genom dem.


Fincumet AB

Etableringen av Fincumet AB i Sverige har varit ett lyckat steg mot en starkare nordisk tillväxt. Vårt svenska bolag har lyckats hitta ett starkt fotfäste på marknaden, som vi tror kommer att växa ytterligare med öppnandet av en ny anläggning i Norrtälje, norr om Stockholm. Denna expansion stöder vår strategi att möjliggöra en ännu bättre service för alla nordiska kunder.


Birger OÜ

Trots en utmanande marknad är vår orderbok vid årets slut 2023 mycket stark. Dessutom har vi erhållit ISO9001-kvalitets- och ISO14001-miljöledningscertifikat, som stöder vårt åtagande att fortsätta utveckla verksamheten. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta investera kraftigt i produktionskapacitet och kvalitetsutveckling för att säkerställa att vi förblir branschledande.

Tillsammans har vi uppnått mycket under det här året, och dessa prestationer ger en stark grund för kommande utmaningar.

Blicken mot framtiden

2024 kommer att vara ett betydande år för vår tillväxt. Enligt vår strategi kommer vi att fortsätta satsa på utvecklingen av tjänster och produkter. Expansionen av nya kontor under våren kommer att vara i fokus för att vi ska kunna utveckla vårt erbjudande i huvudstadsregionen och Sverige så effektivt som möjligt.

Vi ser fram emot de utmaningar som tillväxten medför med spänning. Vårt mål är att göra nästa år till det mest framgångsrika i företagets historia!