FÖRETAGET

HISTORIA

FINCUMET GROUP

30 års erfarenhet av cirkulär ekonomi i tre generationer

Fincumet har varit en etablerad del av Finlands cirkulära ekonomi i över 30 år.

Vårt familjeföretag är i tredje generationen och har under sin existens sysselsatt hundratals yrkesmänniskor inom cirkulär ekonomi.

Vår långa historia har varit en god lärogrund för vår nuvarande väg mot internationell expansion.

Här kan du läsa om hela vår koncerns historia från dess början fram till idag.

FÖRETAGET

HISTORIA

FINCUMET GROUP

1990-talet

Fincumet Oy grundandes

År 1992 grundades familjeföretaget i köket i Järvensivus’ lägenhet, mellan Jouni och Samuli, ungefär samtidigt som Joonas Järvensivu, nuvarande VD för Fincumet Container, döptes.

Idén om att starta ett företag som fokuserade på kabelprocessering uppstod, och det var klart för Järvensivus att företaget behövde ha orden ”Koppar” (cu) och ”Metall” (met) i sitt namn. Att ha bara ”Cumet” i handelsregistret var inte tillräckligt, så ordet ”FIN” lades till som prefix. På detta sätt fick Fincumet sin början.

Historien börjar med processering av telefonkablar

Baserat på tidigare verksamheter hade Jouni Järvensivu redan gedigen kompetens inom återvinningsbranschen. Efter att ett lokalt företaget gått i konkurs lyckades Jouni skaffa de nödvändiga maskinerna och utrustningen för att bedriva återvinningsverksamhet. I Riitiala fanns också en tom industribyggnad där den inköpta granuleringslinjen kunde installeras.

År 1995 patenterade Fincumet Oy en metod för processering av telefonkablar, vilket positionerade företaget bland Finlands återvinningsaktörer och bidrog till företagets tillväxt.

.

 

2000-talet

Återvinningsverksamheten internationaliseras

Under 2000-talet fortsätter internationaliseringen av återvinningsverksamheten.

År 2003 ansluter sig Samuli heltid till familjeföretagets verksamhet.

År 2004 fångars Järvensivus uppmärksamhet  den kinesiska skrotmarknaden. Kort därefter blir Fincumet en av de första finländska aktörerna i Asien. Sammantaget bedrivs verksamheten i flera länder i Europa, Asien och Mellanöstern.

Som en följd av tillväxten fördubblas produktionsområdet på huvudkontoret i Riitiala och produktionskapaciteten ökar betydligt.

År 2008 utses Samuli Järvensivu till verkställande direktör för Fincumet Oy.

 

Containerverksamheten börjar

År 2003, under en affärsresa i Centrala Europa,  uppmärksammar Jouni en välbyggd container när han lämnar en kund och återvänder till förhandlingsbordet för att fråga om ursprunget för containern. Det visar sig att den aktuella aktören tillverkar containrarna själva. Resplanerna ändras snabbt, hemresan får vänta och efter två dagars förhandlingar kommer Fincumets första beställning på 60 containrar till stånd.

Med tiden blir handeln i Europa svårare på grund av valutaförsvagning och tillverkarens produktionskapacitet kan inte möta den ökande efterfrågan på den finska marknaden.

År 2005 inleder Fincumet ett samarbete med en leverantör av containrar vid namn Birger, som senare blir en viktig del av Fincumet Group.

2010-talet

Fincumet Group och dotterbolag

2012 Bildades Fincumet-koncernen och affärsområdena delas upp som egna bolag enligt följande.

Fincumet Group holdingbolag
Fincumet Oy återvinningsverksamhetens bolag
Fincumet Container Oy containerverksamhetens bolag
Lakeway Finance Oy finansbolag

 

Fincumet Container växer och utvecklas

Beslutet att satsa betydande resurser på containerverksamheten tas år 2011. Joonas Järvenisvu ansluter sig till företaget för att leda försäljningen av containrar.

År 2013 öppnas Parkano-containerlagret och företaget börjar erbjuda finansiering av containrar. Under de kommande åren ökar omsättningen och produktutbudet stadigt, och Fincumet Container positionerar sig som en ledande aktör på containermarknaden.

År 2017 expanderar verksamheten till att omfatta sjöcontainrar och arbetsplatsbodar.

År 2018 utnämns Joonas till verkställande direktör för Fincumet Container Oy. Företagets finansieringsverksamhet överförs till det nya dotterbolaget Lakeway Finance Oy.

 

Återvinningsverksamhetens största tillväxtår

2010 öppnar Fincumet Oy ett kontor i Hongkong. De kommande årens tillväxt är den största i företagets historia.

2016 Förvärvas Niemen Romun-verksamheten i Helsingfors. Fincumet Oy stärker sin marknadsposition ytterligare i Finland.

2017 En ny filial öppnas i Jyväskylä.

2018 Företagets nya huvudkontor på 9 hektar öppnas i Ikaalinen.

19.10.2018 säljs Fincumet Oy och Niemen Romukauppa i en företagsaffär till Fortum Waste Solutions, och familjeföretagets verksamhet fokuserar hädanefter helt på container- och containerverksamheten.

 

2020-talet

Tillverkning, försäljning och finansiering under samma tak

från Birger OÜ, en tillverkare och långvarig affärspartner av containrar.

Företagsköpet påskyndar Fincumet Groups tillväxt och internationalisering samt stärker företagets ledande position som Finlands största leverantör av containrar.

Genom affären tillverkar, säljer och finansierar företaget nu containrar som den enda aktören i Finland.

Affärsverksamheten expanderar till nya områden och marknader

2020 öppnas företagets nya huvudkontor i Ikaalinen. De moderna och rymliga produktionslokalerna möjliggör en mångsidigare hantering och bättre produktionskapacitet.

2021 utvidgas verksamheten till avfallskomprimatorer och balpressar.

2022 växer verksamheten i rekordfart. Fincumet Group sysselsätter över 200 personer i sina dotterbolag, den sammanlagda omsättningen är cirka 50 miljoner euro och företaget säljer över 7000 produkter per år.

2023 öppnas det svenska dotterbolaget Fincumet AB.